Ridder ERP software | Organisatie waarden

De missie van Ridder Data Systems is heel duidelijk;

''Het optimaal automatiseren en inzichtelijk maken van alle bedrijfsprocessen van onze klanten''

Bij onze klanten draait het allemaal om het creëren van overzichten en gegevens. Deze inzichtelijkheid moet onze klanten voortstuwen en er voor zorgen dat belangrijke beslissingen op basis van deze gegevens genomen kunnen worden.

De visie van Ridder Data Systems is;

"Het verstevigen en versterken van onze positie als marktleider binnen het MKB"

Dit wil Ridder realiseren door het blijven ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige ERP-software die Midden- en Kleinbedrijven binnen de maakindustrie kunnen voorzien van alle benodigde en gewenste informatie.
 

Onze strategie

Ridder hanteert een focusstrategie. Hiermee zijn wij een echte nichespeler in de markt. Een gevolg hiervan is dat wij als specialist te boek staan in deze markt. Door met onze ERP-software centraal in deze markt te staan, kunnen wij klanten op meerdere niveaus bedienen. Dit betekent dat wij onze ERP-software volledig willen integreren met alle afdelingen, van engineering tot en met de financiële administratie.


De stappen die wij hanteren om deze strategie tot een succes te maken zijn:

  • Gedegen inventarisatie van de knelpunten en maken van implementatieplan
  • Bedrijfsspecifiek inrichten van de ERP-software
  • Gefaseerd implementeren en overstappen
  • Live gaan met Ridder ERP-software
  • Nazorg

Voor meer informatie hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.